DŮLEŽITÁ INFORMACE

 

SDĚLUJEME, ŽE LIGA PROTI OSTEOPORÓZE

V NEJBLIŽŠÍCH TÝDNECH UKONČÍ SVOU ČINNOST.

Z TOHO DŮVODU BUDOU  ROVNĚŽ  UKONČENY JEJÍ WEBOVÉ  STRÁNKY.

 

Všem příznivcům a uživatelům stránek děkujeme za důvěru.

 

Jménem rady Ligy Ing. Věra Hrušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V poslední době na stránky Ligy proti osteoporóze stále častejí  přicházejí  dotazy, zda je možné očkování pro Covid-19 při současně probíhající léčbě osteoporózy.

Uvádíme  vyjádření  našeho předního  osteologa  prof.MUDr.Jana Štěpána, DrSc., které se opírá o stanovisko  odborných mezinárodních osteologických  společností.

OČKOVÁNÍ PRO COVID-19 PŘI  SOUČASNÉ LÉČBĚ  OSTEOPORÓZY            

Ve společném stanovisku evropských a amerických odborných osteologických společností, projednávaném v březnu 2021, se uvádí, že:

 1. osteoporóza nezvyšuje riziko infekce nebo komplikace COVID-19,
 2. není známo, že by léčba osteoporózy zvyšovala riziko infekce COVID-19 nebo zhoršovala průběh onemocnění COVID-19 nebo interferovala s účinností nebo nežádoucími projevy vakcinace,
 3. vakcinace nemá být odkládána kvůli probíhající léčbě osteoporózy.

Léčba tabletami aminobisfosfonátů (alendronát – Fosamax, risedronát – Risendros, ibandronát – Bonviva) má bez přerušení pokračovat i v období, kdy je pacient očkován pro COVID-19.

Léčba intravenózně podávanými aminobisfosfonáty (ibandronát – Bonviva, kys. zoledronová – Aclasta) má být podána v odstupu jednoho týdne od podání vakcíny. Umožní se tím odlišení nežádoucí reakce na podání aminobisfosfonátu (horečka, chřipkové příznaky a další projevy reakce akutní fáze) od možné nežádoucí reakce na podání vakcíny.

Pro léčbu denosumabem (Prolia) se doporučuje interval 4-7 dní mezi podáním Prolia a podáním vakcíny proti COVID-19. Umožní to odlišit případnou lokální kožní reakci na injekcí. Pokud by musel být časový interval kratší, lze podat každou z injekcí na jiné místo (druhé rameno, břicho, stehno). V žádném případě se nemá odkládat podání Prolia déle než za 7 měsíců od předchozí dávky. Velmi důležité je zajištění zásobení organismu vitaminem D.

Léčba teriparatidem (např. Forsteo) má bez přerušení pokračovat i v období, kdy je pacient očkován pro COVID-19.

Názvy léčebných přípravků jsou uvedeny jako příklady, složení generik (ekvivalentů originálních léčivých přípravků) s jinými názvy je na příbalovém letáku každého přípravku.

 Jan Štěpán

 

 

 

DOPORUČENÍ  PRO PACIENTY S  OSTEOPORÓZOU

V DOBĚ  PANDEMIE COVID-19

V následujícím doporučení poskytujeme některé užitečné informace pro dospělé s osteoporózou    v době pandemie COVID 19.

doc.MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Samotná osteoporóza nezvyšuje riziko vzniku nákazy koronavirem nebo závažných komplikací. Nicméně,  pro každého, kdo má osteoporózu, je důležité, aby neprodělal zlomeninu. Systémy zdravotní péče jsou přetížené a obecná doporučení vyzývají, aby se lidé vyhýbali nemocnicím a ordinacím lékařů, pokud to není nezbytně nutné.

Mějte prosím na paměti, že starší dospělí a lidé, kteří trpí určitými chronickými chorobami, jako je cukrovka nebo plicní onemocnění, onemocnění srdce nebo ledvin, jsou ohroženi vyšším rizikem závažnějších komplikací v případě virového onemocnění,  jako je chřipka nebo COVID-19.  Webové stránky ministerstva zdravotnictví ČR poskytují důležité informace o tom, jak se chránit, cestovní rady a další pokyny: https://koronavirus.mzcr.cz/.

ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ:

 • Prevence pádů je zásadní: buďte opatrní a ujistěte se, že vaše domácí prostředí je bez překážek, dbejte na dobrou obuv a vyhýbejte se kluzkým povrchům.
 • Udržujte kontakt s rodinou a přáteli telefonicky nebo e-mailem – domácí izolace nemá být sociální izolací.
 • Neváhejte požádat o podporu, kterou potřebujete pro nákupy, vyzvednutí léků v lékárně apod., někoho blízkého, nebo využijte nabízené služby ve svém okolí.
 • Udržujte fyzickou kondici i když jste doma. Pravidelná chůze po bytě a cvičení zvyšuje odolnost celého organismu (http://www.osteo-liga.cz/index.php/program-cviceni).

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU OSTEOPORÓZY:

 • Pokud platí nařízení vlády, abyste zůstali doma nebo máte obavy z cesty a návštěvy svého lékaře nebo nemocnice, zkuste sjednat telefonickou schůzku. Recepty lze poslat elektronicky na základě SMS/e-mailem.
 • Nepřerušujte žádnou léčbu osteoporózy, která vám byla předepsána. Pokud se necítíte dobře a vynecháte nějaké tablety, nezapomeňte obnovit obvyklou dávku, jakmile se budete cítit zdrávi.  Dočasné zpoždění léčby nebude mít dlouhodobý vliv na zdraví kostí.
 • Pokud je kontrolní návštěva u vašeho lékaře zrušena nebo se v tuto chvíli necítíte příliš dobře na to, abyste lék pro osteoporózu vyzvedl(-a), kontaktujte telefonicky nebo elektronicky svého lékaře ohledně nového termínu, jakmile to bude opět možné, aby byly zachovány výhody léčby.
 • U většiny léků, které jsou užívány pro léčbu osteoporózy, nehrozí při krátkodobém vysazení riziko náhlého zhoršení osteoporózy a nových zlomenin.
 • Injekční léčba:
  • Léčba teriparatidem (Forsteo, Terrosa, Movymia): při krátkodobém vysazení (několika týdnů) nehrozí riziko zhoršení stavu vašich kostí. Léky (nebo  receptožádanku)  a aplikační jehly může v ambulanci po domluvě vyzvednout vámi pověřená osoba.
  • Léčba denosumabem (Prolia): je důležité, aby další injekce nebyla zpožděna o více než 4-6 týdnů, protože výhody léčby po této době rychle odeznívají a přerušení léčby může být spojeno s vyšším rizikem zlomenin obratlů. Pokud se nemůžete na plánovanou návštěvu k injekční aplikaci léku dostavit, je nezbytné se domluvit s vaším ošetřujícím lékařem na dalším postupu (zajištění termínu návštěvy nebo zajištění aplikace léku v domácím prostředí).  Mezi nežádoucími účinky léku Prolia u pacientů s osteoporózou a u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací byl hlášen také častý výskyt infekcí horních cest dýchacích. Pokud se necítíte zcela zdraví nebo je podezření na kontakt s infikovanou osobou, doporučujeme aplikaci léku dočasně odložit a informovat svého ošetřujícího lékaře nebo praktickéhé lékaře.
  • Léčba ibandronátem (např. Bonviva 3 mg i.v.) nebo kys. zoledronovou (Aclasta 5 mg i.v.): léky mají velmi dlouhý poločas v kosti a při přerušení léčby (až několik měsíců podle typu a délky předchozí léčby) nehrozí zhoršení stavu vašich kostí.

Podrobnější informace týkající se vaší léčby vám poskytne váš ošetřující lékař. Případně se můžete obrátit s dotazy na Ligu proti osteoporóze (http://www.osteo-liga.cz/index.php/dotazy.

 

 

*******