DOPORUČENÍ  PRO PACIENTY S  OSTEOPORÓZOU

V DOBĚ  PANDEMIE COVID-19

V následujícím doporučení poskytujeme některé užitečné informace pro dospělé s osteoporózou    v době pandemie COVID 19.

doc.MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

Samotná osteoporóza nezvyšuje riziko vzniku nákazy koronavirem nebo závažných komplikací. Nicméně,  pro každého, kdo má osteoporózu, je důležité, aby neprodělal zlomeninu. Systémy zdravotní péče jsou přetížené a obecná doporučení vyzývají, aby se lidé vyhýbali nemocnicím a ordinacím lékařů, pokud to není nezbytně nutné.

Mějte prosím na paměti, že starší dospělí a lidé, kteří trpí určitými chronickými chorobami, jako je cukrovka nebo plicní onemocnění, onemocnění srdce nebo ledvin, jsou ohroženi vyšším rizikem závažnějších komplikací v případě virového onemocnění,  jako je chřipka nebo COVID-19.  Webové stránky ministerstva zdravotnictví ČR poskytují důležité informace o tom, jak se chránit, cestovní rady a další pokyny: https://koronavirus.mzcr.cz/.

ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ:

 • Prevence pádů je zásadní: buďte opatrní a ujistěte se, že vaše domácí prostředí je bez překážek, dbejte na dobrou obuv a vyhýbejte se kluzkým povrchům.
 • Udržujte kontakt s rodinou a přáteli telefonicky nebo e-mailem – domácí izolace nemá být sociální izolací.
 • Neváhejte požádat o podporu, kterou potřebujete pro nákupy, vyzvednutí léků v lékárně apod., někoho blízkého, nebo využijte nabízené služby ve svém okolí.
 • Udržujte fyzickou kondici i když jste doma. Pravidelná chůze po bytě a cvičení zvyšuje odolnost celého organismu (http://www.osteo-liga.cz/index.php/program-cviceni).

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU OSTEOPORÓZY:

 • Pokud platí nařízení vlády, abyste zůstali doma nebo máte obavy z cesty a návštěvy svého lékaře nebo nemocnice, zkuste sjednat telefonickou schůzku. Recepty lze poslat elektronicky na základě SMS/e-mailem.
 • Nepřerušujte žádnou léčbu osteoporózy, která vám byla předepsána. Pokud se necítíte dobře a vynecháte nějaké tablety, nezapomeňte obnovit obvyklou dávku, jakmile se budete cítit zdrávi.  Dočasné zpoždění léčby nebude mít dlouhodobý vliv na zdraví kostí.
 • Pokud je kontrolní návštěva u vašeho lékaře zrušena nebo se v tuto chvíli necítíte příliš dobře na to, abyste lék pro osteoporózu vyzvedl(-a), kontaktujte telefonicky nebo elektronicky svého lékaře ohledně nového termínu, jakmile to bude opět možné, aby byly zachovány výhody léčby.
 • U většiny léků, které jsou užívány pro léčbu osteoporózy, nehrozí při krátkodobém vysazení riziko náhlého zhoršení osteoporózy a nových zlomenin.
 • Injekční léčba:
  • Léčba teriparatidem (Forsteo, Terrosa, Movymia): při krátkodobém vysazení (několika týdnů) nehrozí riziko zhoršení stavu vašich kostí. Léky (nebo  receptožádanku)  a aplikační jehly může v ambulanci po domluvě vyzvednout vámi pověřená osoba.
  • Léčba denosumabem (Prolia): je důležité, aby další injekce nebyla zpožděna o více než 4-6 týdnů, protože výhody léčby po této době rychle odeznívají a přerušení léčby může být spojeno s vyšším rizikem zlomenin obratlů. Pokud se nemůžete na plánovanou návštěvu k injekční aplikaci léku dostavit, je nezbytné se domluvit s vaším ošetřujícím lékařem na dalším postupu (zajištění termínu návštěvy nebo zajištění aplikace léku v domácím prostředí).  Mezi nežádoucími účinky léku Prolia u pacientů s osteoporózou a u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací byl hlášen také častý výskyt infekcí horních cest dýchacích. Pokud se necítíte zcela zdraví nebo je podezření na kontakt s infikovanou osobou, doporučujeme aplikaci léku dočasně odložit a informovat svého ošetřujícího lékaře nebo praktickéhé lékaře.
  • Léčba ibandronátem (např. Bonviva 3 mg i.v.) nebo kys. zoledronovou (Aclasta 5 mg i.v.): léky mají velmi dlouhý poločas v kosti a při přerušení léčby (až několik měsíců podle typu a délky předchozí léčby) nehrozí zhoršení stavu vašich kostí.

Podrobnější informace týkající se vaší léčby vám poskytne váš ošetřující lékař. Případně se můžete obrátit s dotazy na Ligu proti osteoporóze (http://www.osteo-liga.cz/index.php/dotazy.

 

 

*******