Vytisknout

V poslední době na stránky Ligy proti osteoporóze stále častejí  přicházejí  dotazy, zda je možné očkování pro Covid-19 při současně probíhající léčbě osteoporózy.

Uvádíme  vyjádření  našeho předního  osteologa  prof.MUDr.Jana Štěpána, DrSc., které se opírá o stanovisko  odborných mezinárodních osteologických  společností.

OČKOVÁNÍ PRO COVID-19 PŘI  SOUČASNÉ LÉČBĚ  OSTEOPORÓZY            

Ve společném stanovisku evropských a amerických odborných osteologických společností, projednávaném v březnu 2021, se uvádí, že:

  1. osteoporóza nezvyšuje riziko infekce nebo komplikace COVID-19,
  2. není známo, že by léčba osteoporózy zvyšovala riziko infekce COVID-19 nebo zhoršovala průběh onemocnění COVID-19 nebo interferovala s účinností nebo nežádoucími projevy vakcinace,
  3. vakcinace nemá být odkládána kvůli probíhající léčbě osteoporózy.

Léčba tabletami aminobisfosfonátů (alendronát – Fosamax, risedronát – Risendros, ibandronát – Bonviva) má bez přerušení pokračovat i v období, kdy je pacient očkován pro COVID-19.

Léčba intravenózně podávanými aminobisfosfonáty (ibandronát – Bonviva, kys. zoledronová – Aclasta) má být podána v odstupu jednoho týdne od podání vakcíny. Umožní se tím odlišení nežádoucí reakce na podání aminobisfosfonátu (horečka, chřipkové příznaky a další projevy reakce akutní fáze) od možné nežádoucí reakce na podání vakcíny.

Pro léčbu denosumabem (Prolia) se doporučuje interval 4-7 dní mezi podáním Prolia a podáním vakcíny proti COVID-19. Umožní to odlišit případnou lokální kožní reakci na injekcí. Pokud by musel být časový interval kratší, lze podat každou z injekcí na jiné místo (druhé rameno, břicho, stehno). V žádném případě se nemá odkládat podání Prolia déle než za 7 měsíců od předchozí dávky. Velmi důležité je zajištění zásobení organismu vitaminem D.

Léčba teriparatidem (např. Forsteo) má bez přerušení pokračovat i v období, kdy je pacient očkován pro COVID-19.

Názvy léčebných přípravků jsou uvedeny jako příklady, složení generik (ekvivalentů originálních léčivých přípravků) s jinými názvy je na příbalovém letáku každého přípravku.

 Jan Štěpán