Začátkem března 2014 Mezinárodní nadace pro osteoporózu IOF uvedla do provozu webovou stránku OsteoLink. Jedná se o první globální síť pro pacienty s osteoporózou, jejich přátele a rodiny,  jakož i  pro zdravotnické odborníky, jejímž prostřednictvím lze  sdílet  problémy,  zkušenosti a názory, klást otázky a účastnit se diskuse.  Uživatelé zde najdou  spolehlivé aktuální informace poskytované předními odborníky. K užívání těchto stránek se mohou volně přihlásit zájemci z celého světa.

Podrobné informace najdete na http://www.osteolink.org.

* * *