Biologická léčba je termín, který nepředstavuje konkrétní léčebný postup, ale nový  přístup k léčbě mnoha nemocí. Léčiva u nás označovaná jako biologická jsou uměle připravené látky s přesně definovanou chemickou strukturou, které mohou cíleně ovlivňovat některé nitrobuněčné pochody. Ve světě je tato moderní forma terapie označována  také jako léčba cílená (targeted therapy). Biologická léčba je aplikována i v léčbě osteoporózy. V oddíle O osteoporóze je aktuálně zařazen článek MUDr.V.Zikána, Ph.D. Biologická léčba (klikněte zde).

* * * * *