KAMPAŇ CAPTURE THE FRACTURE

Vytisknout
International Osteoporosis Foundation  
Capture the Fracture
 

Capture the Fracture je celosvětová kampaň zahájená Mezinárodní nadací pro osteoporózu, jejímž cílem je vytvořit koordinovaný multidisciplinární model pro prevenci sekundárních osteoporotických zlomenin a snížit tak narůstající náklady spojené s léčbou a rekonvalescencí těchto pacientů. Více na  www.capture-the-fracture.org.

  *  *  *  *  *

   

NOVÁ ZPRÁVA O OSTEOPORÓZE V EU

Vytisknout

 

OSTEOPORÓZA VE STÁTECH EU: EPIDEMIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ PÉČE A FINANČNÍ NÁKLADY

Tato nová zpráva  vznikla ve spolupráci Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) a Evropské federace svazu farmaceutického průmyslu (EFPIA). Podrobně informuje o epidemiologii, léčbě a s tím spojených nákladech ve 27 státech EU. Ze zprávy vyplývá, že v souvislosti se  stárnutím evropské populace bude přibývat i osteoporotických zlomenin  se všemi důsledky, tj.   narůstající náklady na  léčbu, zvyšující se  počet invalidních občanů i výskyt předčasných úmrtí.

Ročně je v rámci států EU zaznamenáno 3,5 milionu zlomenin. Jen v roce 2010 představovaly zlomeniny  výdaje ve výši 37 miliard Euro.

Podrobné informace na EU27 Report:

www.iofbonehealth.org/osteoporosis-european-union-medical-management-epidemiology-and-economic-burden

Vzhledem k tomu, že zpráva byla publikována před červencem 2013, nezahrnuje Chorvatsko, které se stalo  28. členem EU po tomto datu.

Zpráva o situaci v České republice je  na str. 35 – 41 tohoto elaborátu.

* * *

 

ZPRÁVY IOF, podzim 2013

Vytisknout

V současné době  ve 27 státech EU trpí osteoporózou odhadem 22 milionů žen a 5,6 mil. mužů. Podle recentně publikované zprávy   dojde ročně  ke  3,5 milionu nových zlomenin. Náklady na léčbu  přesahují  ročně 37 miliard euro a do roku 2025 vzrostou o 25 procent   v důsledku stárnutí populace a neléčené osteoporózy. Většina pacientů, kteří utrpěli osteoporotickou zlomeninu, není  dále sledována a léčena, a při tom je doloženo, že první zlomenina zdvojnásobuje riziko zlomeniny další.  Jen málo klinik v Evropě má vytvořenou kontaktní službu pro systematické sledování  pacientů s prodělanou zlomeninou.

Přestože existují spolehlivé léky na osteoporózu,  plná úhrada je poskytována pouze v sedmi členských státech EU. Na druhé straně vytrvalost a spolupráce při léčbě osteoporózy je obecně nedostatečná, ukázalo se, že polovina pacientů v průběhu jednoho roku v předepsané léčbě  nepokračuje.

V závěru zpráva obsahuje apel na představitele zdravotnického systému, aby  na národních úrovních  vytvořily  koordinovaný systém  doporučených postupů pro sekundární prevenci zlomenin. Toto se týká i České republiky.

* * *

 

Copyright 2011 Zahraniční.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free