Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) a Evropská společnost pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) pořádají v Baceloně ve dnech 2. až 5. dubna 2020 kongres, na němž představí nové poznatky o  metabolismu  a patologických stavech  kostí, jakož i nové přístupy a možnosti v oblasti prevence, diagnostiky  a v léčbě těchto onemocnění.

 *  *  *

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V důsledku pandemie COVID-19 se kongres  odkládá.

 

* * *

 

Capture the Fracture je celosvětová kampaň zahájená Mezinárodní nadací pro osteoporózu, jejímž cílem je vytvořit koordinovaný multidisciplinární model pro prevenci sekundárních osteoporotických zlomenin a snížit tak narůstající náklady spojené s léčbou a rekonvalescencí těchto pacientů. Více na  www.capture-the-fracture.org.

  *  *  *  *  *

 

 

OSTEOPORÓZA VE STÁTECH EU: EPIDEMIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ PÉČE A FINANČNÍ NÁKLADY

Tato nová zpráva  vznikla ve spolupráci Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) a Evropské federace svazu farmaceutického průmyslu (EFPIA). Podrobně informuje o epidemiologii, léčbě a s tím spojených nákladech ve 27 státech EU. Ze zprávy vyplývá, že v souvislosti se  stárnutím evropské populace bude přibývat i osteoporotických zlomenin  se všemi důsledky, tj.   narůstající náklady na  léčbu, zvyšující se  počet invalidních občanů i výskyt předčasných úmrtí.

Ročně je v rámci států EU zaznamenáno 3,5 milionu zlomenin. Jen v roce 2010 představovaly zlomeniny  výdaje ve výši 37 miliard Euro.

Podrobné informace na EU27 Report:

www.iofbonehealth.org/osteoporosis-european-union-medical-management-epidemiology-and-economic-burden

Vzhledem k tomu, že zpráva byla publikována před červencem 2013, nezahrnuje Chorvatsko, které se stalo  28. členem EU po tomto datu.

Zpráva o situaci v České republice je  na str. 35 – 41 tohoto elaborátu.

* * *