OSTEOPORÓZA VE STÁTECH EU: EPIDEMIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ PÉČE A FINANČNÍ NÁKLADY

Tato nová zpráva  vznikla ve spolupráci Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) a Evropské federace svazu farmaceutického průmyslu (EFPIA). Podrobně informuje o epidemiologii, léčbě a s tím spojených nákladech ve 27 státech EU. Ze zprávy vyplývá, že v souvislosti se  stárnutím evropské populace bude přibývat i osteoporotických zlomenin  se všemi důsledky, tj.   narůstající náklady na  léčbu, zvyšující se  počet invalidních občanů i výskyt předčasných úmrtí.

Ročně je v rámci států EU zaznamenáno 3,5 milionu zlomenin. Jen v roce 2010 představovaly zlomeniny  výdaje ve výši 37 miliard Euro.

Podrobné informace na EU27 Report:

www.iofbonehealth.org/osteoporosis-european-union-medical-management-epidemiology-and-economic-burden

Vzhledem k tomu, že zpráva byla publikována před červencem 2013, nezahrnuje Chorvatsko, které se stalo  28. členem EU po tomto datu.

Zpráva o situaci v České republice je  na str. 35 – 41 tohoto elaborátu.

* * *

 

V současné době  ve 27 státech EU trpí osteoporózou odhadem 22 milionů žen a 5,6 mil. mužů. Podle recentně publikované zprávy   dojde ročně  ke  3,5 milionu nových zlomenin. Náklady na léčbu  přesahují  ročně 37 miliard euro a do roku 2025 vzrostou o 25 procent   v důsledku stárnutí populace a neléčené osteoporózy. Většina pacientů, kteří utrpěli osteoporotickou zlomeninu, není  dále sledována a léčena, a při tom je doloženo, že první zlomenina zdvojnásobuje riziko zlomeniny další.  Jen málo klinik v Evropě má vytvořenou kontaktní službu pro systematické sledování  pacientů s prodělanou zlomeninou.

Přestože existují spolehlivé léky na osteoporózu,  plná úhrada je poskytována pouze v sedmi členských státech EU. Na druhé straně vytrvalost a spolupráce při léčbě osteoporózy je obecně nedostatečná, ukázalo se, že polovina pacientů v průběhu jednoho roku v předepsané léčbě  nepokračuje.

V závěru zpráva obsahuje apel na představitele zdravotnického systému, aby  na národních úrovních  vytvořily  koordinovaný systém  doporučených postupů pro sekundární prevenci zlomenin. Toto se týká i České republiky.

* * *

 

Revmatoidní artritida (RA) je chronické onemocnění, při kterém dochází  k zánětu kloubní výstelky. Není-li  včas léčena,  zánět může poškodit samotný kloub a  vést až k invaliditě. RA zřejmě  způsobuje větší  křehkost kostí a zvyšuje riziko zlomenin, i když  hustota kostí není výrazně nízká.  Je pravděpodobné, že  tato skutečnost může nastat v důsledku užívání kortikosteroidů, které pacienti s RA dlouhodobě užívají. Vztah mezi osteoporózou a kortikosteroidy je obecně znám. (Viz Videa o osteoporóze - klikněte zde. Videa byla vytvořena za podpory společnosti Eli Lilly, spol.s r.o.)

Zajímavý zdroj vitaminu D

Výzkum Bostonské Univerzity prokázal, že konzumace hub, které obsahují vitamin D, může mít  stejný účinek  jako užívaní vitaminu D2 nebo D3 v podobě potravinových doplňků. Jak zvýšit vitamin D v houbách? Dle doporučení  je třeba v jarních a letních měsících vystavit nasbírané houby  přístupu vzduchu  mezi 10.  a 15. hod.   Rovněž je zajímavé tvrzení, že vařením houby neztrácejí tuto vitaminovou hodnotu. Zdroj uvádí, že takto může být zvýšen obsahu vitaminu D u kteréhokoliv  druhu hub.

* * *