Dne    22. března 2016

se uskutečnila konference Ligy na téma 

OSTEOPORÓZA U MUŽŮ

 

P r o g r a m

 1) Zahájení  (Ing. Věra Hrušková);  Jak častá je osteoporóza u českých mužů a  jaké jsou její příčiny (MUDr.Dana Michalská,   Ph.D.); 3) Jak se osteoporóza u mužů zjišťuje  (MUDr.Vít Zikán, Ph.D.); 4) Prevence a léčba mužské osteoporózy (Prof.MUDr.Jan Štěpán, Dr.Sc.); 5) Fyzická aktivita u mužů - praktická doporučení (MUDr.Martin Matoulek, Ph.D.)

 

  Závěry z konference budou zveřejněny v příslušné části těchto webových stránek.

 

*  *  *  *  *

 

 

 

 

V rámci dohody o spolupráci na poli osvěty mezi  LIGOU PROTI OSTEOPORÓZE a firmou ELI LILLY Liga zveřejňuje edukační leták poukazující na možnosti snížení  rizika vzniku zlomenin při osteoporóze.

 

 

* * * * *

 

 

Světový den osteoporózy připadá každoročně na 20. říjen. Tuto ideu nastartovala kampaň Národní společnosti pro osteoporózu UK v říjnu 1996, tehdy podpořená Evropskou komisí. Od r. 1997 již byl tento den organizován Mezinárodní nadací pro osteoporózu (IOF), v letech 1998 a 1999 pak spolusponzorován Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Od roku 1999 IOF každoročně   vyhlašuje ústřední téma, k němuž jsou směrovány aktivity  členských organizací na celém světě. Letošním tématem je  slogan  

 

ZDRAVÁ VÝŽIVA  -  ZDRAVÉ KOSTI

 

Česká  Liga  proti  osteoporóze připravuje k tomuto datu  konferenci, na kterou zveme všechny členy a přátele Ligy.

Konferenci sponzoruje  firma Hollandia Karlovy Vary, spol. s r.o., společnost s ryze českou účastí. Hollandia dodá vzorky jogurtů pro všechny účastníky konference. Za tento sponzorský dar upřímně děkujeme.

     http://www.hollandia

P O Z V Á N K A

NA

KONFERENCI
KE SVĚTOVÉMU DNI OSTEOPORÓZY 2015,
která se koná

v úterý dne 20. října 2015 ve 13,30 hod.
v posluchárně  III.interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LFUK
U Nemocnice 1, Praha 2 (mezipatro nad Osteocentrem)

P r o g r a m

1. ZAHÁJENÍ  -  Ing. V.Hrušková

2. PROČ DÁVÁME PŘEDNOST PŘÍJMU VÁPNÍKU Z POTRAVY
   Prof.MUDr.Jan Štěpán. DrSc.

3. NÁŠ VNITŘNÍ ČAS
   Prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., bývalá předsedkyně AV ČR

4. MAJÍ NAŠE KOSTI BIOLOGICKÉ HODINY?
   MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

5. DISKUSE

 Za podporu konference děkujeme firmě AMGEN, spol. s r.o. ČR

 

*  *  *  *  *

Ve dnech 11. až 13. září 2015 se uskuteční v řeckých Athénách  Světový kongres pacientských organizací, organizovaný Mezinárodní nadací pro osteoporózu (IOF).

 

* * * * *

Recenetně byla uvedena do provozu aktualizovaná verze první sociální sítě určené pro komunikaci na mezinárodní úrovni na téma "osteoporóza". Jejím prostřednictvím mohou členové sdílet zkušenosti, informace i formulovat  připomínky. Síť je spravována a průběžně aktualizována Mezinárodní nadací pro osteoporózu, odbornost je garantována vědeckým komitétem složeným z předních světových specialistů. Přihlásit se je možné na http://www.osteolink.org, případné připomínky a návrhy lze zaslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

* * * * *