Taiči  (T´ai Chi) je čínské bojové umění praktikované nejen jako  obranné, ale též, a to zejména v současnosti,  pro jeho pozitivní vliv na zdraví. Na zdraví fyzické i duševní. Akademický slovník cizích slov uvádí pod výrazem "taiči" výklad "meditace pohybem."  Nedávné  kompilace existujících studií, publikované v British Journal of Sports Medicine, ukazují, že taiči může zejména starším a starým lidem pomáhat udržovat rovnováhu a předcházet tak  pádům a následně pak zlomeninám. Nezanedbatelný je rovněž vliv tohoto cvičení na  zdraví duševní.  Existuje pět hlavních stylů, z nichž každý má specifické znaky.  Zatímco starší, tradiční  pojetí  taiči  nemusí  být vhodné pro  osoby s nejistou stabilitou či problémy s klouby, modifikované, moderní formy taiči jsou upraveny pro široký okruh zájemců, mohou být dokonce praktikovány vsedě, a jsou  jednoznačně  vhodné pro osoby s osteoporózou, neboť

  • mohou  pozitivně ovlivňovat ztrátu kostní hustoty     
  • snižují pravděpodobnost pádů
  • zlepšují stabilitu
  • zlepšují ohebnost
  • celkově posilují
  • uvolňují
  • dodávají vnitřní sílu

 

 (Podle  časopisu NOS Osteoporosis News: 2012 připravila V. Hrušková)