Publikační a přednášková činnost

V rámci pravidelných setkání zařazovala  Liga do programu odborné  přednášky o příčinách onemocnění osteoporózou,  o významu prevence,  nutnosti včasného odhalení nemoci a  významu včasného zahájení léčby. Texty přednášek pak byly zveřejňovány v  bulletinech Ligy. Bulletiny  od roku 2002 vycházely   každorčně,  jejich vydávání bylo finančně podpořeno  z  grantů poskytnutých firmami  MSD a Eli Lilly; poslední  bulletin   je z roku 2006/2007.

V r. 2003 vyšla ve spolupráci s odbornou Společností pro metabolická onemocnění skeletu a za finanční podpory  firmy MSD publikace Osteoporóza - choroba, která se může týkat nás všech (ISBN 80-239-0844-8). K vydání a propagaci této publikace byla uspořádána tisková konference v témže roce.

V r. 2008 pak ve spolupráci s občanským sdružením Život90  vyšla  brožura Osteoporóza a zlomeniny ve vyšším věku, jejíž odborný text připravil Prof.MUDr.Jan Štěpán, DrSc.