Vytisknout

První, inaugurační schůzka všech členů Ligy  se konala 23.dubna 2001 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. V této době měla Liga již kolem 200 členů. Hlavním cílem tohoto setkání  bylo vzájemné seznámení a   především sdělení  o vizi a cílech Ligy, informace o důvodech, které vedly k jejímu založení. Významnou součástí byly přednášky lékařů osteocentra 3. interní kliniky 1. LF a VFN v Praze.

Slavnostní atmosféru této schůzky podtrhla účast dvou čestných členek Ligy paní JUDr. Dagmar Burešové, předsedkyně někdejší České národní rady, a bohužel již zesnulé  senátorky doc.MUDr.Jaroslavy Moserové.  Obě dámy přednesly pozdravné projevy a popřály Lize mnoho úspěchů.

 

Pozdravný projev JUDr.Dagmar Burešové:

Vážené dámy, milé přitelkyně,                                                                                                

jsem ráda, že jsem tu s vámi - a není to jen zdvořilostní fráze; všechny nás totiž spojuje společný problém osteoporóza. Každé z nás, mne nevyjímajíc, určitě trochu pomůže, že na nějaký problém není sama. Prostě víc hlav víc rozumu a  také společný problém znamená solidaritu.

Pro  některou z nás osteoporóza znamená jen určité životní omezení - pravidelné užívání léků, dodržování předepsné životosprávy, vyloučení z některých sportů a aktivit apod.  Nemusí už totiž platit stará římská paremie, kterou jsem se celý život řídila: "když upadnu, vstanu". Při osteoporóze také třeba  vstát nemusíme, nebo za hodně dlouhou dobu. A některé z nás mají s osteoporózou skutečně vážné problémy, pohybují se s obtížemi, s hůlkou, o francouzských holích, a hlavně mají bolesti.  Shodneme se asi všechny, že bychom daly nevím co za to, kdyby se nám osteoporóza vyhnula. Ale nevyhnula. A tak co nám zbývá. Mám takový malý recept. Když jsem byla malá, patřila mezi moje oblíbené knížky Pollyanna - hra radosti. Pro ty, které tuto hezkou knížku neznají: Pollyanna je  malá dcerka chudého  misionáře, žijí velmi prostě někde v Africe a Pollyanna vždycky napjatě čeká, až příjde z domova balík - chtěla by panenku. Balík přijde, panenka ne, místo panenky berličky. Pollyanna je nešťastná, ale moudrý tatínek  ji utěší. "Buď ráda, že berličky nepotřebuješ..."

A tak v různých životních situacích, které někdy bývají těžké, se snažím hrát  Pollyanninu hru radosti a zvu vás, hrajte ji se mnou.  Když už osteoporózu máme, buďme rády, že je to osteoporóza a ne třeba Alzheimerova choroba. Zjevně má Alzheimerova choroba mnohem horší průběh a znamená často skutečnou tragedii jak pro pacienta tak pro jeho okolí. Sama znám pár případů a vím tedy, o čem mluvím; a vy to jistě víte také.

Takže všechny bychom měly být hluboce vděčné všem lékařům a jejich spolupracovníkům, že nás maximálně poučeně, pečlivě a svědomitě léčí. Chtěla bych jim všem poděkovat nejen jménem svým, ale též jménem nás všech; v mém případě je to dík panu prof. Štěpánovi a všem jeho spolupracovníkům. A chtěla bych také poděkovat paní inženýrce Hruškové za bohulibou myšlenku založit Ligu proti osteoporóze a všechnu práci s tím spojenou. Určitě toto občanské sdružení bude pro nás velmi užitečné. Už jen dnešní setkání nám přineslo důležité informace o povaze, průběhu i léčbě osteoporózy, a navíc pro všechny z nás vědomí, že v tom nejsme samy.

JUDr. Dagmar  Burešová

KONFERENCE LIGY
byly  pak pořádány každoročně  v říjmu, neboť  byly věnovány Světovému dni osteoporózy. Přednášky našich lékařů - členů rady Ligy byly zaměřeny k tématům vyhlášeným Mezinárodní nadací  IOF pro daný rok, např. v r 2011 Význam vápníku, vitaminu D a pohybové aktivity pro prevenci osteoporózy.

V r. 2012 se akce Ligy zaměřila především na propagaci přiměřeného pohybu při osteoporóze demonstrací cvičení  ve sportovním areálu v Radlicích. Dokumentační foto jsou prezentována v oddílu WOD - Světový den osteoporózy v ČR.