Členem Ligy proti osteoporóze se může stát každý občan České republiky, který zašle přihlášku na adresu Ligy. V přihlášce je nutné uvést kromě plného jména adresu bydliště, rodné číslo, datum a místo narození, pokud je to možné e-mailovou adresu, telefonické spojení; toto vše doplněné prohlášením, že žadatel o členství souhlasí se zařazením všech těchto údajů do databáze Ligy.

Členský příspěvek je dobrovolný, nejčastěji činí 200 Kč za rok. Částku  je možné uložit u kterékoliv pobočky Komerční banky na číslo  účtu 27-7237840237/0100, nebo poštovní poukázkou na  adresu Ligy a číslo účtu.

Členství  lze na vlastní žádost kdykoliv ukončit,  v případě, že člen  v průběhu 2 let nekomunikuje, je mu členství ukončeno automaticky. 

* * *

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA/ČLENKU LIGY PROTI OSTEOPORÓZE

 

Jméno .................................  Příjmení .................................................................. Titul.............................

 Rodné číslo ...............................................  Datum a místo narození ..........................................................

 Adresa bydliště ...........................................................................................................................................

 Zaměstnání a adresa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 Telefon ......................................................  E-mail .......................................................................................

 

 Souhlasím s tím, aby  tyto mé  osobní údaje byly  zařazeny do databáze Ligy.

 

Datum:                                                              Podpis:

 

Přihlášku lze zaslat na e-mailovou adresu Ligy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo poštou na adresu Ligy: Kesnerka 6, 150 00 Praha 5.

V případě, že se rozhodnete zaslat na konto Ligy finanční příspěvek, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.

Číslo účtu Ligy: KB, pobočka Praha 1, Spálená 51, č. ú. 27-7237840237/0100