Odbornými poradci Ligy jsou především lékaři, kteří jsou členy rady Ligy, tj.  prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50  Praha 2, MUDr. Vít Zikán, Ph.D.,vedoucí Osteocentra 3. interní kliniky 1.LF a VFN,  U Nemocnice  1, 128 08  Praha 2, a  MUDr. Dana Michalská, Ph.D., Osteocentrum 3.interní kliniky 1.LF a VFN, U Nemocnice 1, 128 08  Praha 2.

Dále se Liga opírá o odbornou společnost SMOS (Společnost pro metabolická onemocnění skeletu) - www.SMOS.cz.