NOS – National Osteoporosis Society

 

  National Osteoporosis Society              

 

               S anglickou Národní společností pro osteoporózu má Liga kontakt prostřednictvím členky rady Ligy Ing. Olgy Štěpánkové, která je  členkou  regionální pobočky této společnosti. Tento kontakt byl do jisté míry impulzem k založení české Ligy proti osteoporóze v r. 2000.

            NOS je  jedinou charitativní společností v Anglii, která je věnována problematice osteoporózy  - diagnostice, prevenci a léčbě, charitativní činnosti a rovněž podpoře výzkumu.  NOS vznikla v r.1986 a  od té doby se rozrostla v respektovanou společnost, která má  přibližně 25 tisíc členů, přes 50 pracovníků v řídícím centru  a přes 900 dobrovolníků po celé Anglii.

            I když v našich podmínkách nebylo a není možné kopírovat organizační strukturu a aktivity této společnosti, základní poslání české Ligy je obdobné, limitované ovšem finančními prostředky.

            Strategický plán pro léta  2009 – 2013  NOS podtrhuje vize, poslání a klíčové cíle  NOS pro toto pětileté období.  Hlavní vizí  je budoucnost bez zlomenin v důsledku osteoporózy; k tomuto cíli vedou následující kroky

  • Zlepšit  povědomí veřejnosti o narůstající hrozbě  osteoporózy
  • Přesvědčovat  instituce zdravotní a sociální péče, že  špičková úroveň  prevence, diagnostiky  a léčby osteoporózy  dokáže  předcházet osteoporotickým zlomeninám
  • Poskytovat podporu a informace osobám postiženým osteoporózou, a pozitivně změnit kvalitu jejich života
  • Vyzývat vládu a zdravotnické instituce, aby vyčlenily dostatečné  prostředky a služby,  které by umožnily předcházet zlomeninám, a  zlomeniny úspěšně léčit.

 Ke zlepšení léčby a péče o pacienty NOS věnuje významnou část získaných prostředků na výzkum v oblasti osteoporózy formou grantů a speciálních projektů.

 NOS vydává čtvrtletně časopis Osteoporosis News, o  nejdůležitějších  článcích   z tohoto časopisu vás budeme průběžně  informovat.

  Více informací na www.nos.org.uk