Liga proti osteoporóze je členem Koalice pro zdraví, obecně prospěšné společnosti, která nabízí neutrální platformu pro dialog mezi jednotllivými skupinami pacientů a  těmi, kteří zdravotní péči poskytují, organizují a financují.

Koalice si klade za cíl kuiltivovat české zdravotnictví, vytvářet  atmosféru pro vzájemné porozumění  a spolupráci.   Organizuje konstruktivní diskuse, semináře  i setkáníí s předními odborníky, zástupci Ministerstva zdravotnictví, pojišťoven i Státního ústavu pro kontrolu léčiv i semináře na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Poslední konference pořádaná Koalicí ve spolupráci s Výborem pro zdravotníctví PSP ČR se konala 29. listopadu 2012 v budově Poslanecké sněmovny na téma Informovaný souhlas - komu vlastně slouží. Přednášky i diskuse  potvrdily složitost  tototo opatření i nejednotnost názorů na jeho provádění.

Více informací o Koalici na www.koaliceprozdravi.cz.