Odborným protějškem Ligy proti osteoporóze je interdisciplinární odborná Společnost pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS), která byla ustavena v r. 1995 a v r. 1996 byla řijata za člena  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Téhož roku  začala SMOS čtvrtletně vydávat  Osteologický bulletin, který je možné objednat na stránkach www.smos.cz.

SMOS je řádným členem Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF), má  svého zástupce ve výboru  národních společností a svého člena v radě vědeckých poradců této organizace.

SMOS  je považována za integrující společnost pro oblast metabolických onemocnění skeletu a především osteoporózy, účastní se jednáníí MZ ČR, jednání s pojiíšťovnami, s Českou lékařskou komorou a dalšími orgány a organizacemi. SMOS se účastní tvorby standardů péče v oblasti metabolických onemocnění skeletu, navrhuje koncepce oboru, vyjadřuje se v rámci předepsaných postupů léčby k současným možnostem diagnostiky a léčby v České republice.

Doporučení  k DXA vyšetření (dvouenergetická  rentgenová absorpciometrie) vypracovaná SMOS v souladu s doporučeními  Mezinárodní společnosti pro klinickou denzitometrii - ISCD (zdroj SMOS):

Vyšetření  by se mělo provádět v těchto případech:

  • pro stanovení rizika fraktur u žen v menopauze nebo po menopauze, u kterých jsou zjištěny fraktury zvyšující riziko zlomenin a které chtěji podstoupit příslušnou doporučenou léčbu
  • u osob obojího pohlaví, u nichž lze na základě radiologického vyšetření usuzovat na přítomnost osteoporózy, nebo je zachycen stav po zlomenině při neadekvátním či minimálním traumatu
  • u osob s počínající nebo probíhající dlouhodobou léčbou kortikoidy (u vysokých dávek je indikováno vyšetření včetně markerů kostního obratu vždy před nasazením léčby) nebo jinými léky, které snižují množství kostní hmoty
  • u všech dospělých osob s klinickými příznaky hyperparathyreózy nebo dalšími chorobami či nutričními stavy spojenými se ztrátou kostní hmoty, u kterých by zjištění této ztráty bylo důvodem k úpravě léčby
  • ke stanovení stability skeletu a monitorování  odpovědi na terapii u žen léčených pro osteoporózu (východzí vyšetření je třeba provést před zahájením léčby)
  • obecně u všech žen od 40 let výše a u mužů od  55 let a výše, kteří prodělali nízkotraumatickou zlomeninu
  • u všech osob starších 65 let, kde je přítomen některý z rizikových faktorů, tj.

1. předchozí zlomenina v anamnéze, či rentgenologicky prokázaná nízkotraumatická zlomenina obratle

2. osteopenie nebo osteoporóza na RTG

3. snížení výšky o více než 3 cm od věku 25 let

4. pozitivní rodinná anamnéza na osteoporózu

5. nízká hodnota BMI pod 19 kg/m2, resp. váha pod 57 kg

6. léčba kortikoidy v dávce více než ekvivalentu 2,5 mg prednisonu denně

7. malabsorpční syndromy a renální osteopatie

8. revmatická artritida

9. endokrinní a metabolická onemocnění: hyperparathyreóza, hypothyreóza, hypogonadismus, anorexia nervosa, sekundární amenorhea trvající déle nežli rok