International Osteoporosis Foundation - Mezinárodní nadace pro osteoporózu je mezinárodní nevládní organizace, která byla zaregistrována v r. 1987 v Bernu jako Evropská nadace pro osteoporózu a v r. 1998 vstoupila do Mezinárodní federace společností pro onemocnění skeletu, založené v r. 1995.

Organizační strukturu Mezinárodní nadace pro osteoporózu (dále jen IOF) tvoří výbor národních společností reprezentovaných jednotlivými státy, dále výbor vědeckých poradců a konečně výbor složený z poradců - zástupců vybraných firem. Činnost je řízena radou, která přenáší odpovědnost na výkonný výbor. Sekretariát IOF  tvoří několik stálých pracovníků.

Dlouhodobou vizí IOF je svět bez  zlomenin v důsledku osteoporózy. K tomu je třeba neustále zvyšovat na celém světě povědomí o nebezpečí osteoporózy, přispívat k chápání vzniku a příčinách této choroby i nutnosti včasné prevence. IOF se snaží prostřednictvím národních společností a podporou jejich činnosti motivovat všechny skupiny obyvatel, nejen ty ohrožené, k přijímání spoluzodpovědnosti za své zdraví.

IOF je financována prostřednictvím členských příspěvků jednotlivých  společností a z finanční podpory vybraných firem. Získané finanční prostředky věnuje IOF na rozšiřování sítě národních společností na celém světě, na organizování konferencí a dalších  setkání, na podporu zavádění nových léčebných a diagnostických metod i výzkumných projektů. IOF se snaží ovlivnit  přístup vládních představitelů ve všech zemích předkládáním zpráv a informací o osteoporóze, např. významná Zpráva o osteoporóze v Evropském společenství a následná Zpráva pro Světovou zdravotnickou organizaci. Oba tyto dokumenty významně ovlivnily přístup mezinárodního společenství k problemaetice osteoporózy,  kdy později byla osteoporóza zařazena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) mezi závažné civilizační choroby.

Patronkou  IOF se stala jordánská královna Rania Al-Abdullah, která  se po léta osobně angažuje v šíření informací o osteoporóze a získává potřebné finanční prostředky. Irálovna Rania se pravidelně účastní světových konferencí IOF a její přítomnost dodává těmto akcím noblesní atmosféru.

Členem IOF se může stát kterákoliv národní společnost  pro osteoporózu, která splní daná kriteria. Česká Liga proti osteoporóze  byla přijata za člena IOF v roce 2005. Dalším členem za Českou republiku je odborná společnost pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) a  recentně Osteologická akademie ve Zlíně.

Roční členský příspěvek do IOF činí pro českou Ligu proti osteoporóze 600 švýcarských franků.

Více informací o IOF na www.osteofound.org.