Státní ústav pro kontrolu léčiv - SÚKL

zajišťuje, aby v České republice byla dostupná pouze kvalitní a bezpečná humánní léčiva a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotní potřeby. SÚKL si  cení partnerství pacientských organiizací a pořádá v prostorách ústavu pravidelná setkání, Cílem těchto schůzek je seznámit  s novinkami, které Ústav připravil pro pacienty, a zajistit pohodlný a rychlý přístup veřejnosti ke všem potřebným a důležitým informacím.

V minulém roce  byl dokončen informační portál  pro pacienty www.olecich.cz, jehož součástí je i měsíčník infoLISTY zaměřený na konkrétní témata týkající se zdraví a léků (http://www.olecich.cz/infolisty). V sekci edukační materiály k léčivým přípravkům přibyly nové dokumenty http://www.olecich-cz/rok 2012.

Na http://www.olecich.cz/ankety můžete odpovídat na aktuání ankety. Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci na http://www.olecich.cz/probihajici-verejne-konzultace.

Zajímavou publikací jsou  Příběhy léků, která má seznámit širokou veřejnost se vznikem, vlastnostmi a působením léčivých přípravků v těle člověka.  Díky zajímavým a často opomíjeným informacím se snaží podpořit bezpečnější používání léků. Tato publikace nemá v žádné případě být návodem na užívání léků. Je to spíše malý výlet po  novějších  pozoruhodnostech, který by mohl inspirovat k hlubšímu zájmu o léky a farmacii obecně, říká autor knihy Tomáš Cikrt.  Kniha je dostupná v  několika verzích, a to ve formátu pdf, dále v audioverzi a i v podobě aplikace do mobilních telefonů a pro tablety.