Na http://www.shef.ac.uk si můžete po zodpovězení otázek sami vypočítat  riziko zlomeniny v důsledku osteoporózy během příštích 10 let.