Pokud jste žena a prodělala jste některou z hlavních osteoporotických zlomenin (zlomeninu dolního úseku předloktí, obratle, pažní kosti nebo horního úseku stehenní kosti) po pádu ze stoje nebo jiném nepřiměřeně nízkém úrazu, měla byste být vyšetřena a léčena. Pokud tomu tak není, požádejte svého praktického lékaře o doporučení na pracoviště, které léčbu zajišťuje (revmatolog, ortoped, internista, endokrinolog).

Pokud jste dosud takovou zlomeninu neprodělala anebo pokud jste muž, použijte jako vodítko následující otázky o klinických rizicích zlomeniny (tabulka 1). Pak si vypočtěte své riziko. Pokud potom podle zelené barvy příslušného políčka v tabulce na obr. 7 zjistíte, že riziko je velmi nízké, stačí opakovat výpočet po 5 letech nebo pokud se změní některá z vašich odpovědí na otázky v tabulce 1.

 

 Tabulka 1. Závažné klinické faktory rizika zlomenin

 • Snížila se Vaše výška od 20 let o 4 cm nebo více 

Ano  “ 

Ne “

 • Zlomenina dolního úseku předloktí, obratle, pažní kosti nebo horního úseku stehenní kosti po pádu ze stoje nebo jiném nepřiměřeně nízkém úrazu ve věku nad 40 let

Ano  “ 

Ne “

 • Byla zlomenina KYČLE u Vaší matky nebo otce

Ano  “ 

Ne “

 • Užíváte kortikoidy (prednison, medrol) (5 mg nebo více, 3 měsíce nebo déle)

Ano  “ 

Ne “

 • Trpíte revmatoidní artritis ?

Ano  “ 

Ne “

 • Kouříte (i méně než 10 cigaret denně)      

Ano  “ 

Ne “

 • Pijete denně více než litr piva, 120 ml vína, nebo 30 ml tvrdého alkoholu

Ano  “ 

Ne “

 

Pokud by hodnota vašeho rizika byla v červeném políčku, požádejte svého praktického lékaře o doporučení na pracoviště, které zajišťuje léčbu osteoporózy. Pokud je tato hodnota v oranžovém políčku, požádejte svého praktického lékaře o doporučení na osteodenzitometrické vyšetření na pracovišti, které pak znovu vyhodnotí vaše riziko a doporučí další postup. Osteodenzitometrické vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. 

K vypočtení vašeho rizika budoucí zlomeniny potřebujete znát svou tělesnou výšku a hmotnost a tzv. index tělesné hmoty (BMI, v kg/m2). Nejdříve svou výšku těla v metrech vynásobte ještě jednou touto výškou a získaným číslem vydělte svou tělesnou hmotnost. Pokud tedy vážíte 60 kg a měříte 170 cm (1,70 metru), vynásobíte 1,70 x 1,70 a získaným číslem 2,89 vydělíte svou hmotnost (60 / 2,89). Výsledek je po zaokrouhlení 21. Pak vyhledejte v tabulce na obr.7 svůj věk a svou hodnotu BMI. Vaše absolutní riziko prodělat během dalších 10 let některou z hlavních osteoporotických zlomenin najdete v jednom ze tří řádků označených 1,2, nebo 3, kde číslo znamená počet u vás zjištěných faktorů rizika. Pokud jste žena ve věku 65 let, vážíte 60 kg, měříte 170 cm (BMI je 21), pokud vaše matka prodělala zlomeninu kyčle a nemáte jiný rizikový faktor, je vaše absolutní riziko zlomeniny 10%. Příslušné políčko má žlutou barvu. Měla byste být denzitometricky vyšetřena a případně léčena. Pokud byste ale měla 2 rizikové faktory, měla byste být léčena hned po vyloučení jiného kostního onemocnění. Váš lékař by pravděpodobně přesto o osteodenzitometrické vyšetření požádal, ale pokud by nebylo dostupné, mohl by vás léčit i bez tohoto vyšetření.

Obr. 7. Riziko prodělat osteoporotickou zlomeninu u mužů a žen podle věku a počtu klinických rizikových faktorů (jsou uvedeny v tab. 1). Zeleně jsou políčka s rizikem, které nevyžaduje léčení, žlutě políčka s rizikem, které před rozhodnutím o léčbě vyžaduje provést osteodenzitometrické vyšetření, červeně políčka s rizikem, kdy by pacient měl být léčen.

Na obr. 4  v kapitole Jaké jsou příčiny osteoporózy můžete své osobní riziko porovnat s rizikem stejně staré ženy, která již má osteoporózu, ale ještě neprodělala zlomeninu.   

Další důvody, pro které můžete lékaře požádat o osteodenzitometrické vyšetření s plnou úhradou zdravotní pojišťovnou, jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2. Další důvody pro osteodenzitometrické vyšetření 

 • Trpíte chronickými poruchami výživy, činnosti žaludku, střev nebo jater
 • Nesnášíte mléko
 • Užíváte hormony štítné žlázy, nebo antiepileptika
 • Trpíte zvýšenou činností štítné žlázy, příštítných tělísek, nádorovým onemocněním nebo víte o takovémto svém onemocnění v minulosti
 • Byla (byl) jste dlouhodobě znehybněna (znehybněn)
 • bylo již u Vás vysloveno podezření na úbytek kostní hmoty (např. na základě rentgenového nebo ultrazvukového vyšetření kostí)
 • Jste žena před přechodem, ale trpíte poruchami menstruačního cyklu, trvajícími déle než rok
 • Jste žena v období kolem přechodu, ale nikdy jste nerodila anebo jste měla poruchy menstruačního cyklu, trvající déle než rok
 • Jste žena 5 let po přechodu (menopauze) a nebrala jste dosud hormonální léky (nebo jste je brala jen krátkou dobu)