Zlomenina je často prvním varovným signálem osteoporózy

Řídnutí kostí je obvykle bezpříznakové, jindy můžete mít jen necharakteristické bolesti v zádech (například bolest mezi lopatkami při dlouhém stání). Velmi varovnými jsou často přehlížené, ale velmi bolestivé zlomeniny předloktí nebo obratlů. U žen k nim může dojít už před 60. rokem věku.  Každý člověk, který takovou zlomeninu utrpí, by měl být velmi podrobně vyšetřen, aby se vyloučilo, že příčinou zlomeniny byla osteoporóza. Nejčastěji se lámou obratle v dolní části hrudní páteře a v horní části bederní páteře. Zlomenina (stlačení) obratle se může projevit náhlou a prudkou bolestí vystřelující do hrudníku, břicha či nohou. Někdy však zlomenina nevyvolá typické příznaky. Proto jen třetina lidí postižených zlomeninou obratle vyhledá po úrazu lékařské ošetření. Zlomeniny obratlů (obr. 6) postupně vedou ke zmenšení a nahrbení postavy, k omezení pohyblivosti, k dechové nedostatečnosti a potížím s udržením rovnováhy. Pokud tedy víte, že jste dříve měřil (nebo měřila) alespoň o 4 centimetry více, pomyslete na osteoporózu s možným poškozením obratle a požádejte o odborné vyšetření. Moderními denzitometry lze zobrazit a posoudit tvar většiny obratlů a rozhodnout o nutnosti dělat rentgenové vyšetření páteře. Pro pacienta znamená vyšetření denzitometrem 100x nižší radiační zátěž než při klasickém rentgenovém vyšetření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé s již prodělanou zlomeninou mají několikanásobně vyšší riziko dalších zlomenin, než lidé bez zlomeniny, i když by měli kosti stejně prořídlé. Po mnoha letech řídnutí se láme stehenní kost, nejčastěji v krčku stehenní kosti, kde u pacientů s frakturou je tloušťka kortikální kosti v nejohroženějších místech jen kolem půl milimetru. Tuto zlomeninu každoročně utrpí v České republice kolem 6 600 žen a 4 800 mužů ve věku nad 50 let. Zlomenina v oblasti kyčle je zpravidla důsledkem pádu ze stoje na bok, ale může k ní dojít i spontánně. Zlomenina je obvykle velmi bolestivá a prakticky vždy je důvodem pro hospitalizaci. Léčení zlomenin je často obtížné a v České republice se na ně vydává několik miliard korun.

 Pamatujte:

Proč je zlomenina krčku tak závažná? Na některou z komplikací této zlomeniny (infekce dýchacích a močových cest a žilní záněty a trombózy) umírá do jednoho roku každý pátý pacient. Polovina lidí, kteří přežijí operaci této zlomeniny, jsou trvale neschopní samostatného pohybu a jsou odkázáni na berle, invalidní vozíky a dopomoc.

 

OSTEOPORÓZA A RIZIKO ZLOMENIN

Zatím bylo řečeno, že diagnóza osteoporózy (nemoci) se určuje podle množství kostního minerálu v bederní páteři nebo v kyčli, které se zjistí metodou dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA). K tomu je ale velmi důležité dodat, že se kosti mohou zlomit při nepřiměřeně malém zatížení i u lidí, kteří mají kostní hmoty více, než by odpovídalo výše uvedenému požadavku Světové zdravotnické organizace na diagnózu osteoporózy. Ve skutečnosti většina zlomenin vzniká u lidí s hodnotami kostního minerálu v rozmezí osteopenie. Zpravidla se pak zjistí, že příčinou zlomeniny byla zhoršená kvalita kostní hmoty. Pouhé změření množství kostního minerálu tedy nestačí k rozhodnutí koho a jak léčit. Měřit kvalitu kostní hmoty však zatím neumíme. V dalším odstavci je popsán postup odhadu rizika zlomenin s použitím nepřímých ukazatelů kvality kosti.

 INDIVIDUÁLNÍ RIZIKO ZLOMENINY BĚHEM DALŠÍCH 10 LET

Cílem léčby osteoporózy je zlepšit anebo alespoň udržet množství a kvalitu kostní hmoty, zabránit tak zlomeninám a zachovat nebo zlepšit kvalitu života. Vyhledáni a včas léčeni proto mají být nemocní s významným absolutním rizikem osteoporotické zlomeniny.

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace z r. 2007 se při rozhodování o léčbě mají zvažovat ověřené klinické faktory rizika zlomenin. Získá se tak nepřímá informace o kvalitě kosti. K dostatečně ověřeným klinickým faktorům rizika zlomenin patří věk a pohlaví, výška a hmotnost těla, genetická dispozice (informace o prodělané zlomenině a o zlomenině v oblasti kyčle u některého z rodičů), léčba glukokortikoidy v denní dávce vyšší než 5 mg po dobu alespoň 3 měsíců, onemocnění revmatoidní artritidou, kouření (v současné době) a nadměrná konzumace alkoholu (denně 8-10 g alkoholu, tedy litr piva, 120 ml vína nebo 30 ml tvrdého alkoholu), případně informace o dalších příčinách úbytku kostní hmoty (např. zvýšené funkci štítné žlázy, užívání léků proti epilepsii, nesnášenlivosti lepku, diabetes mellitus prvního typu). Na základě těchto informací se vypočítá individuální riziko zlomeniny během dalších 10 let. Pro další rozhodování se pak užije počítačový program (http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=39). V tabulce programu se po doplnění požadovaných údajů dané osoby přímo generuje pravděpodobnost prodělat během dalších 10 let jednak některou z hlavních osteoporotických zlomenin (obratle, kyčle, předloktí, paže) a jednak zlomeninu v oblasti kyčle. Údaje se vypočtou i pokud není zadána hodnota BMD. Jinak se zadává množství kostního minerálu (BMD) v krčku stehenní kosti. Pro velmi hrubou orientaci lze užít i tabulku na obr. 7 (viz další odstavce). Pokud je hodnota rizika nízká, není třeba dalších opatření. Pacienti s vysokým rizikem hlavní osteoporotické zlomeniny (nad 20%) nebo zlomeniny kyčle (3%) by naopak mohli být léčeni bez dalšího vyšetřování (zejména pokud osteodenzitometrie není dostupná). Zpravidla se ale má rozhodnutí o léčbě osteoporózy odvíjet také od výsledků osteodenzitometrického a laboratorního vyšetření. Teprve pak lze stanovit klinickou diagnózu osteoporózy.

Léky by nikdy neměly být předepsány dříve, než je stanovena klinická diagnóza, než jsou vyloučena jiná metabolická a nádorová onemocnění kostry, a než je zjištěna příčina a aktivita onemocnění a než je stanoveno individuální riziko zlomeniny během dalších 10 let. Váš lékař také zváží, který lék je pro vás dlouhodobě nejbezpečnější. Avšak o tom, které léky vám budou při zjištěném stupni rizika hrazeny, rozhoduje vaše zdravotní pojišťovna.

Pamatujte: 

Pro osteoporózu má být vyšetřen každý, kdo utrpí nízkotraumatickou zlomeninu.Dvě třetiny zlomenin obratlů nejsou diagnostikovány, protože pacient nevyhledá lékaře. Během prvního roku po zlomenině obratle je riziko další zlomeniny obratle zvýšeno až dvacetkrát. Při náhle vzniklé bolesti v zádech (např. po zvednutí těžšího předmětu nebo pádu ze stoje) je vhodné vyhledat lékařské vyšetření.

Zlomeniny dolního konce předloktí (nesprávně se také mluví o zlomenině zápěstí) jsou velmi časté už u žen v prvních letech po přechodu. Tyto zlomeniny jsou zpravidla bagatelizovány, ale mohou být ve skutečnosti signálem těžké osteoporózy. Po ošetření zlomeniny traumatologem má být vyšetřen stav kostní hmoty a určeno riziko dalších zlomenin.

Rozhodnutí o způsobu léčení osteoporózy se odvíjí od stanovení individuálního rizika utrpět v dalších 10 letech osteoporotickou zlomeninu.