Vytisknout

 

 Osteoporóza je dosud pokládána za nemoc především starších žen. S prodlužující se délkou života se však toto onemocnění stává zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem také u mužů. V důsledku osteoporózy utrpí zlomeninu pětina všech mužů starších 50 let. Zkušenosti ukázaly, že ze zlomeniny kyčle se muži zotavují hůře nežli ženy. Pouze 20% mužů po zlomenině v oblasti kyčle má uchovánu původní nezávislost na dopomoci, polovina mužů po této zlomenině odchází do domovů dlouhodobé péče. V prvním roce po zlomenině kyčle je úmrtnost u mužů dvakrát vyšší než u žen.
 
    Průběh osteoporózy je u mužů pozvolnější nežli u žen. Proč tomu tak je? Naše tělo buduje své kosti během dětství a dospívání až do doby mezi 20. a 30. rokem, kdy kosti dosahují maxima své velikosti, síly a hmotnosti (tzv. peak bone mass). V dospělosti mají kosti mužů větší průměr a jsou proto pevnější než u žen. U mužů sice postupně s věkem ubývá testosteronu, ale i ve stáří zpravidla postačuje hormonální stav k tlumení úbytku kostní hmoty.  Naproti tomu ženám v období menopauzy prudce klesá tvorba vaječníkového hormonu (estrogenu), který má ochranný vliv na kvalitu kostí. Nicméně i u mužů i u žen ubývá s věkem svalové hmoty, a proto s věkem vzrůstá riziko pádů a následných zlomenin.

    Jakým problémem je osteoporóza u českých mužů? V České republice je 1,71 milionu mužů ve věku 50 let nebo starších, v roce 2025 jich bude o 300 000 více.  V současné době utrpí v České republice každý rok  zlomeninu v oblasti kyčle kolem 8 300 žen a 3 800 mužů. Osteoporóza je ale také příčinou mj. zlomenin paže, holeně, obratlů, kostí předloktí, pánve, nebo žeber.  V současné době utrpí některou z těchto zlomenin každý rok 28 000 mužů ve věku 50 let nebo starších (1,6%). Je to tedy podobné jako u žen, protože za rok utrpí zlomeninu 44 000 ze 2,09 milionů českých žen ve věku 50 let nebo starších (2,1%). V osmdesáti letech mají muži i ženy obdobné riziko osteoporotických zlomenin. Pro osteoporózu je však u nás léčeno jen kolem 12 000 mužů, zatímco léčených žen je kolem 79 000. Většina mužů se o svém vysokém riziku utrpět zlomeninu vůbec  nedoví, protože v současné době se diagnóza a léčení osteoporózy odvíjí od osteodenzitometrického vyšetření a od předpokladu, že ke zlomenině dochází u žen i u mužů při stejné denzitě kostního minerálu. Normou pro posuzování stupně osteoporózy je proto u žen i u mužů denzita kostního minerálu u mladých zdravých žen. Podle tohoto kritéria trpí osteoporózou kolem 100 000 českých mužů ve věku 50 let a starších, tedy kolem 6% všech mužů v tomto věku. Naproti tomu se osteoporóza denzitometricky prokazuje u více než 20% žen ve věku 50 let a starších. Protože riziko zlomenin je u žen i u mužů podobné, ale osteodenzitometrie na toto riziko upozorňuje u mužů třikrát méně spolehlivě než u žen, je třeba zejména u mužů zvažovat významné klinické faktory rizika zlomenin. Patří k nim zejména genetická dispozice. O stav svých kostí by se měli zajímat všichni muži, jejichž rodiče utrpěli zlomeninu v oblasti kyčle. Dalším varovným signálem a uznávaným důvodem k léčení osteoporózy je i u mužů již prodělaná nízkotraumatická zlomenina. Stav kostní hmoty by konečně měl být velmi pozorně sledován u mužů, kteří užívají prednizon nebo medrol. Zatím nejlépe se pro odhad individuálního rizika zlomenin u žen i u mužů osvědčil nástroj FRAX (viz kalkulačka - FRAX). Na informaci, kterou tento odhad lékaři poskytuje, navazuje hledání příčin zvýšeného rizika zlomenin. U nejméně poloviny mužů se pak mohou prokázat sekundární příčiny úbytku kostní hmoty, které lze většinou úspěšně léčit a zlepšit tak i stav kostí. K sekundárním příčinám úbytku kostní hmoty patří mj. nedostatek vitaminu D, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, endokrinní onemocnění (diabetes mellitus, nedostatek testosteronu, nadbytek hormonů štítné žlázy, příštítných tělísek nebo glukokortikoidů, chronická zánětlivá onemocnění pohybového aparátu nebo onemocnění střev nebo jater, ale také užívání některých léků (již zmíněný prednizon, antiepileptika, některá antidepresiva nebo antihormonální léky rakoviny prostaty). Velmi častým důvodem úbytku kostní hmoty je nedostatek pohybu. Naopak, fyzicky aktivní muži mají významně nižší riziko zlomenin v oblasti kyčle než muži s nízkou fyzickou aktivitou. S věkem klesá také množství svalové hmoty a pokles svalové síly a koordinace může být spojen se zvýšeným rizikem pádů. Riziko pádů a zlomenin je také zvýšeno při Parkinsonově nemoci.

    Tělesná hmotnost se má udržovat přiměřeně výšce postavy, protože neúměrně nízká hmotnost je rizikovým faktorem zlomenin. Strava má být vyvážená a má obsahovat dostatek bílkovin. Vyvážená strava je zásadně doporučena také pro zajištění doporučeného příjmu vápníku. Pokud pravidelně nepijeme mléko nebo nemáme v potravě mléčné výrobky, přijímáme denně v potravě 0,4 až 0,5 g vápníku. Pro udržení rovnováhy mezi příjmem a výdejem vápníku a tím také stavu kostí je ale v dospělosti třeba 1 g vápníku. Potřebných nejméně půl gramu vápníku lze s výhodou doplnit mléčnými výrobky (denně půl litru nízkotučného mléka, 65 gramů tvrdého tvarohu nebo eidamského sýra nebo čtvrt litru bílého jogurtu). Jinak je třeba dodat tělu vápník v tabletě (večer při jídle, v dávkách nejvýše 500 mg). Zvažovat se má také biologická dostupnost vápníku, protože zatímco u dětí je účinnost absorpce vápníku kolem 75%, v dospělosti je jen 30-50% a po 60. roce dále klesá s věkem. U osob se sníženou produkcí žaludeční šťávy je absorbovatelnost vápníku nalačno velmi špatná, ale při podání s potravou bývá normální. Doporučený denní přívod vápníku, celkově 1 g denně, má být zajištěn u zdravých mužů a také při medikamentosní léčbě osteoporózy. Současně je doporučen denní přívod 800 IU vitamínu D.

    Bylo už uvedeno, že zhruba u poloviny mužů lze postup osteoporózy zpomalit nebo zastavit léčením základního onemocnění. Proto je např. u mladších mužů s hypogonadismem v indikovaných případech užívána hormonální léčba. U více než poloviny mužů s osteoporózou se však nedaří příčinu osteoporózy prokázat nebo nelze léčbou příčiny postup osteoporózy zastavit nebo zpomalit. Pak jsou k dispozici antiresorpční léky a ve zdůvodněných případech léky osteoanabolické.  Na základě klinických studií jsou z antiresorpčních léků registrovány některé aminobisfosfonáty (risedronát a kyselina zoledronová), které zpomalují až zastavují úbytek kostní hmoty a umožňují postupné zvyšování obsahu kostního minerálu (tvrdosti kostí). Do této skupiny léků také patří jen omezeně doporučovaný stroncium ranelát  (viz aktuality). V krátké době by měl být i v České republice dostupný denosumab (viz biologická léčba). Pokud je u mužů s vysokým rizikem zlomenin nutné nahradit již dříve ztracenou kostní hmotu, lze v indikovaných situacích osteoporózu léčit teriparatidem. Tento osteoanabolický přípravek je také u mužů první volbou léčení osteoporózy navozené glukokortikoidy.
 
Kompilát z materiálů NOS (Osteoporosis News, podzim 2014) a IOF (Osteoporosis in Men, 2014, autor Peter Ebeling, IOF Board Member), www.iofbonehealth.org, upravil a doplnil Prof.MUDr.Jan Šěpán, DrSc.