Vytisknout

NĚKTERÉ  STATISTICKÉ  ÚDAJE O OSTEOPORÓZE

(Informace jsou čerpány z materiálů International Osteoporosis Foundation,

anglické National Osteoporosis Society a australské Osteoporosis Australia)

 

Osteoporóza obecně

* Osteoporóza postihuje odhadem 75 milionů lidí v Evropě, USA a Japonsku.

* 1/3 žen a 1/5 mužů nad 50 prodělá během života  osteoporotickou zlomeninu

* 85% zlomenin zápěstí  je zaznamenáno u žen

* Přibližně 75% zlomenin kyčle, páteře a předloktí nastane u pacientů ve věku 65 roků a   

   starších

* Ztráta 10% kostní hmoty v oblasti páteře zdvojnásobí riziko  zlomenin obratlů; podobně   

  10% ztráty kostní hmoty v oblasti kyčlí může způsobit 2,5 násobné zvětšení rizika

   zlomeniny krčku  stehenní kosti

* Odhaduje se, že se v roce 2050 celosvětový výskyt  zlomenin krčku stehenní kosti se u

   mužů  zvýší o   310% a u žen o 240%.

* U  žen (bílé rasy) je riziko zlomeniny krčku v průběhu života u 1 ze 6, riziko onemocnění

    rakovinou prsu  u 1 z 9.

* Prvotní  zlomenina  je spojena s 86% nárůstem rizika jiných zlomenin

* U žen ve věku nad 45 let je počet dní strávených v nemocnici v důsledku osteoporózy vyšší    

    než u mnoha jiných nemocí – včetně cukrovky, infarktu myokardu a rakoviny prsu.

*  Průzkum provedený v 11 zemích ukázal, že hlavní příčinou  opožděné diagnózy a  tudíž i   

    léčby   osteoporózy je odmítání osobního rizika ženami po přechodu, neinformovanost o  

    osteoporóze a omezená možnost diagnózy a  léčby před první  zlomeninou  .

 Příklad UK:

* Ve věku nad 50 let utrpí zlomeninu v důsledku osteoporózy  jedna ze dvou žen a jeden   

    z pěti mužů

* Čtyřem milionům lidí  v UK hrozí v důsledku osteoporózy  zlomenina.

* Náklady na léčbu osteoporózy činí1,7 miliardy liber ročně, tj. 5 milionů liber denně.

V České republice

 * je postiženo osteoporózou  15 % mužů a 33 % žen ve věku nad 50 let a 39% mužů a    

    47% žen nad 70 let.

Evropa

* Měření  hustoty kostí je ve většině evropských zemí z různých důvodů prováděno  

   nedostatečně.

* V r. 2000 byl počet osteoporotických zlomenin v Evropě odhadnut na  3,79 milionu, z toho

   bylo 890 tisíc zlomenin krčku. Celkové přímé výdaje  se odhadují na 31,7 miliard euro.

   Odhaduje se, že tyto výdaje vzrostou v r. 2050 na 76 miliard v důsledku demografických  

   změn (stárnutí populace).  

* V Belgii jsou roční výdaje na osteoporot. zlomeniny odhadnuty na 150 milionů euro.

* Ve Švédsku zlomeniny kosti pánevní si vyžádaly přibližně stejný počet dní hospitalizace  

    jako akutní infarkty myokardu a více než kombinovaný počet dní při léčbě rakoviny prsu a 

    prostaty.

*  V Dánsku se odhaduje, že ve věku nad 50 let má osteoporózu 41 % žen a 18 % mužů.

Severní Amerika

* Odhaduje se, že v USA asi 40%  žen a 13%  mužů  bílé rasy  ve věku 50 let utrpí v životě   

    nejméně jednu klinicky zjištěnou zlomeninu v důsledku křehkosti kostí. V tomto věku mají         

    ženy 17% pravděpodobnost zlomeniny krčku stehenní kosti, 15%  zlomeniny obratlů a 16% 

    pravděpodobnost zlomeniny předloktí. U mužů je tato pravděpodobnost nejméně  třikrát

    menší. 

* Odhaduje se, že v USA 54% bílých žen po přechodu je v oblasti   osteopenie   a 30%  žen

    má  osteoporózu; ve věku 80 let  to je 27% s osteopenií a 70% s osteoporózou.

*  Výskyt zlomenin je v USA obvykle větší u bílé populace a nižší u jiných etnických skupin.  

*  Výskyt zlomenin krčku stehenní kosti u hispánských žen v Kalifornii pravděpodobně roste.

*  NOF v USA odhaduje, že v r. 2010  bude mít osteoporózu 12 milionů lidí ve věku 50 let,

     v r. 2020 bude lidí s osteoporózou již  14 milionů; v důsledku tohoto nárůstu se dá

    očekávat  dvoj- až trojnásobný počet zlomenin krčku stehenní kosti v r. 2040.

*  V  r. 1995 byly  přímé roční lékařské výdaje na léčbu osteoporot. zlomenin v současném

     kurzu dolaru  17,5 miliardy dolarů, což bylo více než společné výdaje na léčbu

     onemocnění gynekologických a rakoviny prsu. 

*   Ročně utrpí osteoporot. zlomeninu  1,5 milionů Američanů (700 000 zlomenin krčku

     stehenní kosti), výdaje na léčbu činí  14 miliard dolarů.

Latinská Amerika

*  Oproti stavu v r. 1990 vzroste v r. 2050  počet zlomenin krčku u mužů a žen mezi  50 – 64

     roky o 400 % . Pro věkové skupiny nad 65 roků roste odhad na ohromujících 700%.

*  Odhad počtu zlomenin krčku  pro rok 2050 u Latinoameričanů  je asi 656 000 a odhad

     výdajů s tím spojených  je asi 14 miliard dolarů.

V Brazílii má osteoporózu asi 10 milionů lidí, tj. přibližně jedna osoba ze 17.

V Chile v r. 1985 bylo rozsálým průzkumem  zjištěno , že 46%  žen starších 50 let má

     osteopenii a 22 % osteoporózu.

V Mexiku  má osteopenii nebo osteoporózu jedna osoba ze čtyř. Denně tam dojde ke 100

      případů zlomenin krčku stehenní kosti.

Ve Venezuele v r. 1995 došlo k 9,6 zlomenin krčku denně, pro r. 2030 se odhaduje, že to

     bude 67 případů, z nichž 17% z nich  zemře do 4 měsíců po úrazu. Klinická šetření

     ukázala,   že  jen 10%  populace starší 70 let  má  kostní hmotu v mezích normálu.

Asie

*  Odhaduje se, že v r. 2050 dojde k více než 50% všech osteoporotických zlomenin krčku

     stehenní   kosti   na asijském kontinentu.

 *  Zlomeniny obratlů jsou u Asiatek stejně početné jako u bělošek, zlomeniny krčku se u nich

      vyskytují méně.

Čína -  V Beijingu od r. 1988 do r. 1992 vzrostla početnost zlomenin krčku o 34 % u žen a

      o  33% u mužů.  Výskyt zlomenin krčku je častější u mužů než u žen.

Hong Kong.  V r. 1996 byly výdaje na akutní nemocniční péči  v důsledku zlomenin krčku

     17 milionů US dolarů.   Výskyt zlomenin krčku vzrostl v posledních 30 letech o 200%.

 *  Indie.  Experti odhadují  v r. 2003 počet pacientů s osteoporózou asi na 26 milionů, odhad

      pro  r. 2013  je 36 milionů případů.

Japonsko -   počet zlomenin krčku stehenní kosti od r. 1987  do r. 1997  dramaticky vzrostl

     (1.7 x). Rozšíření osteoporózy u japonské populace žen ve stáří 50 – 79 roků  je

     odhadováno  asi na 35 % .

Korea.  Výskyt zlomenin krčku vzrostl během let 1991 – 2001 přibližně  čtyřikrát.

Singapur. Ve srovnání s počtem zlomenin krčku  v šedesátých letech vzrostl jejich počet u

     žen 5x  a u mužů 1, 5x.

  Australie. Asi 11% mužů a 27 % žen  ve věku 60 r. a více má osteoporózu. Riziko

    osteoporotických zlomenin  je po 50. roce u žen 42 % a u mužů 27%. Osteoporózou   jsou

    postiženy 2 miliony Australanů. Celkové výdaje související s osteoporózou činí v Austrálii

    7,4 miliardy dolarů ročně, z toho 1,9 miliardy tvoří výdaje přímé.