Vytisknout

LIGA PROTI OSTEOPORÓZE

byla zaregistrována ve druhé polovině roku 2000 na základě příslušného zákona o sdružování občanů jako neprofesní, pacientská organizace, která vyzývá k účasti občany trpící osteoporózou, jejich rodinné příslušníky a přátele, stejně tak jako odborníky, kteří se osteoporózou přímo či nepřímo zabývají, a je přirozeně otevřena všem dalším zájemcům

Založení Ligy bylo odezvou na alarmující zprávy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejich důsledků ve světě i u  nás a výzvou  k     laické veřejnosti pomáhat  tuto situaci zlepšit. Ale pokud máme něco změnit, zlepšit, musíme mít potřebné informace,  základní vědomosti a především vůli se těmito informacemi řídit.

A právě shromažďování a šíření informací o příčinách,  prevenci, diagnostice  a léčbě osteoporózy je základním úkolem Ligy, vůle pak závisí na každém z nás. Nejsme zvyklí věnovat pozornost stavu a kvalitě svých kostí, v mladším věku již vůbec ne. Je to svým způsobem pochopitelné, vždyť většinou kosti necítíme, nevidíme, co se s našimi kostmi děje, a považujeme za samozřejmé, že nám budou sloužit po celý život. Ale skutečnost je jiná, statistické údaje varovné.

Při stanovení diagnózy a  v léčbě osteoporózy je úloha lékařů nezastupitelná, zde může Liga pouze doporučit návštěvu některého ze specializovaných pracovišť, pomoci najít to nejbližší. nejvhodnější.  Avšak  šířením informací o významu prevence,   důležitosti  včasné diagnózy i sdělením, že osteoporóza je léčitelná, se Liga  stává  významným článkem v péči o zdraví.

Druhou oblastí působnosti Ligy je snaha pomáhat pacientům postiženým osteoporózou a hájení jejich zájmů na dostupných úrovních. Významným předsevzetím  je spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacientem a lékařem, založeném na vzájemné důvěře a respektu.

Liga je organizací neziskovou a  je plně  finančně závislá na odkazech a darech fyzických a právnických osob. Práce  pro Ligu je založena na bázi dobrovolnosti, není honorovaná, avšak bez finančních prostředků za služby, které  souvisejí s provozem, se nelze obejít.